Facebook

 

D'Réimecher Musek ass op fir all veräinsinteresséierte Musikant. Rendez-vous ëmmer Freidegs Owes tëschend 19:30 an 21:30 Auer, ausser an der Summervakanz.

Och déi, déi gäre Musek léiere wëllen, kréie vun eise Responsabele vun der Musekschoul gäre virugeghollef!

Kontaktéiert e Comitésmember